Stacje Chemiczno - Rolnicze świadczą usługi w zakresie badań agrochemicznych od prawie 150 lat. Badanie gleby obejmuje ocenę jej zakwaszenia i zawartości makroelementów tj. fosforu, potasu i magnez. Można także zlecić dodatkowe analizy jak zawartość azotu mineralnego, czy mikroelementów - boru, miedzi, cynku, manganu i żelaza. Na podstawie badań sporządzane są mapy stanu zakwaszenia pól, oraz zasobności gleb w makro- i mikroelementy. Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku
15-027 Białystok ul. Ogrodowa 10
tel./fax (85) 743 58 41

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy
85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 6
tel. (52) 322 32 46 , (52) 322 32 47, fax (52) 322 02 20

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku
80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 48
tel./fax (58) 302 38 15

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach
44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 26
tel./fax (32) 231 26 31

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Św. Jerzego 26
tel. (95) 720 30 20 fax (95) 720 30 29

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach
25-112 Kielce ul. Wapiennikowa 21
tel. (41) 361 01 51 fax (41) 361 02 25

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie
75-411 Koszalin ul. Partyzantów 7-9
tel. (94) 343 40 38 fax (94) 343 31 97

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie
30-134 Kraków ul. Kołowa 3
tel. (12) 637 55 17 fax (12) 637 04 61

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
20-810 Lublin ul. Sławinkowska 5
tel. (81) 742 63 01 fax (81) 742 63 34

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi
92-003 Łódź ul. Zbocze 16A
tel. (42) 679 30 01 fax (42) 679 25 33

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie
10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 11
tel./fax (89) 533 20 92

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu
45-233 Opole ul. Oleska 123
tel. (77) 455 60 36 fax (77) 455 62 21

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu
60-163 Poznań
ul. Sieradzka 29
tel. (61) 868 97 51 fax (61) 868 58 60

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
35-021 Rzeszów
ul. Prof. L.Chmaja 3
tel. (17) 854 27 76 fax (17) 854 27 16

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie
70-483 Szczecin ul. Wojska Polskiego 117
tel./fax (91) 422 48 68

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17
tel./fax (22) 773 53 21

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu
50-244 Wrocław ul. Św.Macieja 5
tel. (71) 322 50 37 fax (71) 321 05 87