Proces krystalizacji zachodzi odpowiednio przy 0°C dla 32 proc. N, przy - 9°C dla 30 proc. N, -17°C dla 28 proc. N. Krystalizacja RSM nie powoduje zwiększania objętości nawozu, w przypadku kiedy zajdzie nie grozi zniszczeniem zbiornika, ale na jego dnie tworzy się skorupa .

Wiosną następuje przechodzenie z formy krystalicznej w ciekłą - proces jest powolny, ponieważ nocą panują jeszcze niskie temperatury. Chcąc rozpuścić skorupę - warstwę skrystalizowaną, trzeba ogrzać zbiornik i wymieszać nawóz.

Tworzenie się skorupy na dnie zbiornika podczas przechowywania zminimalizować można poprzez mieszanie nawozu podczas przechowywania za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Nawóz RSM przechowywany w temperaturach wyższych od temperatury krystalizacji, w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem nie będzie ulegał procesowi krystalizacji.


Ponadto urządzenia są w większym stopniu narażone na uszkodzenia, im mniejsze jest stężenie azotu w nawozie. RSM działa umiarkowanie korozyjnie na stal zwykłą, dlatego w okresie zimowym, należy opróżnić pompy, rurociągi przesyłowe z pozostałości nawozu. Pozostawienie resztek w urządzeniach i ponowne ich włączenie do eksploatacji prawdopodobnie je uszkodzi.

Z tych względów urządzenia przeładunkowe i zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie RSM, jak: stal kwasoodporna, odpowiednio zabezpieczona stal zwykła, tworzywa sztuczne – polietylen, polipropylen, PCV.

Zbiorniki napełnione RSM ulegają w mniejszym stopniu korozji niż opróżnione z nawozu.
Do ochrony zbiorników można stosować preparaty antykorozyjne. Przy używaniu nowych zbiorników, instalacji i pierwszym ich zastosowaniu często trzeba zaaplikować podwójną dawkę środka antykorozyjnego.

W tym celu można wykorzystać np. RSM-TankGUARD-5, który wlewa się na dno zbiornika i zawsze dopiero w kolejnym kroku nawóz. Zalecana dawka preparatu wynosi 160 g/ 1000 kg nawozu (opakowanie 4 kg/ 24 tony RSM). Taki proces stosowania antykorozyjnego środka z nawozem powinno się powtarzać co dwa lata.

Zbiornik do magazynowania RSM powinien znajdować się utwardzonym, równym podłożu, np. płytach betonowych. Usadowienie zbiornika bezpośrednio na ziemi grozi jego przewróceniem czy pęknięciem. W wyniku ucisku na glebę, pod wpływem ciężaru własnego taki zbiornik będzie nierównomiernie się osadzał.