Tym samym ograniczeniu ulegnie sprzedaż amoniaku do odbiorców zewnętrznych - podały ZCh Police w komunikacie.

ZCh Police poinformowały, że dostawy paliwa gazowego z PGNiG spadną do poziomu 47 tys. Nm3/h od 31 stycznia 2012 r. od godz. 22.00 do 19 lutego 2012 r.

- Zmniejszenie dostaw gazu ziemnego skutkuje ograniczeniem wielkości produkcji amoniaku na dwóch liniach produkcyjnych łącznie o 35 proc. bez konieczności wyłączania instalacji. Obecna wielkość produkcji, jak i posiadane zapasy amoniaku pozwalają na pokrycie zapotrzebowania na ten półprodukt w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów. Wprowadzone ograniczenie dostaw gazu spowoduje zmniejszenie sprzedaży amoniaku dla odbiorców zewnętrznych - napisano w komunikacie.