• Co dalej z obniżoną stawką VAT na nawozy, inne środki rolne oraz gaz?
  • Posłowie chcieliby przedłużenia preferencyjnych cen dla rolników, dlatego do Sejmu trafił już projekt nowelizacji ustawy o VAT, w którym zaproponowali oni utrzymanie obniżonych stawek podatku w 2023 r.
  • Taka decyzja miałaby ochronić polską gospodarkę przed szybszym wzrostem inflacji. 
  • Komisja Europejska dała jednak wyraźny sygnał, że nie jest to zgodne z unijnym prawem i rodzi rozbieżności między państwami członkowskimi.

Komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni przedstawił wytyczne dotyczące obowiązujących przepisów w dziedzinie opodatkowania energii w swoim piśmie z kwietnia 2022 r. do ministrów finansów UE. Pismo to jest publiczne i przypomina między innymi, że nowe przepisy dotyczące VAT obowiązują od 6 kwietnia 2022 r. po jednomyślnym zatwierdzeniu ich przez Radę UE (państwa członkowskie) - poinformowała KE.

Do kiedy zerowy VAT na nawozy i gaz ziemny?

Nowe przepisy umożliwiły państwom członkowskim obniżenie stawek VAT do 0 proc. na niektóre towary zaspokajające podstawowe potrzeby, w tym żywność.

Obecne ramy prawne nie pozwalają jednak na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy. Ponadto paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo - dodała Komisja.

"Kryzys energetyczny UE spowodowany wojną Rosji z Ukrainą i wynikający z niego wzrost inflacji wywołany cenami energii dotyka wszystkie państwa członkowskie. Komisja zajmowała się tą kwestią przez ostatni rok, a państwa członkowskie wdrożyły wiele środków w celu złagodzenia wpływu na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, w szczególności te najbardziej narażone. Skoordynowana reakcja UE ma zasadnicze znaczenie dla ochrony jednolitego rynku i uniknięcia dalszych rozbieżności między państwami członkowskimi. Komisja, jako strażnik Traktatów, może zawsze rozważać inicjatywy w tym kontekście" - zadeklarowała KE.