Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAK Spółka Akcyjna, w oparciu o Statut spółki, podjęło uchwały powołujące w skład Rady Nadzorczej ZAK Witolda Szczypińskiego, wiceprezesa zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. oraz Mirosława Sotel, przedstawiciela z wyboru Załogi ZAK S.A.