Dotychczas statut przewidywał możliwość powołania od 2 do 5 osób w skład zarządu. Podjęte dziś uchwały stwarzają możliwość powołania od 1 do 6 osób stanowiących zarząd spółki. Jednocześnie dokonane zmiany w Statucie dopuszczają jednoosobową reprezentację Spółki.

Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu Moniki Kacprzyk-Wojdyga na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej podyktowana jest obowiązkiem statutowym wynikającym ze złożenia rezygnacji przez Marzenę Piszczek dotychczasową Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Wszystkie zaproponowane w porządku NWZA Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwały zostały podjęte. W NWZA uczestniczyli przedstawiciele akcjonariuszy i w głosowaniu wzięło 31 697 932 akcji reprezentujących 49,44 proc. kapitału zakładowego Spółki.