Jak informuje firma 23 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty ZAK S.A. Rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i funkcji przewodniczącego złożył Andrzej Skolmowski.

Ze składu Rady odwołani zostali: wiceprzewodniczący Jerzy Koziara, członkowie: Witold Szczypiński i Marcin Stanisław Witkowski.

Do składu powołani zostali: Bohdan Pecuszok na przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członkowie RN: prof. Katarzyna Chojnacka, Michał Wrębiak, Artur Rafał Kamiński.

Z ramienia pracowników został powołany Paweł Polański.

Z kolei 24 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty PUŁAWY. Jeszcze przed spotkaniem rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyli Janusz Cendrowski i Andrzej Skolmowski.

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: przewodniczący Rady Nadzorczej Cezary Możeński oraz członek Jerzy Koziara.

Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Janusz Cendrowski na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członkowie: Ignacy Chwesiuk, Leszek Lewicki, Jakub Troszyński.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej pozostają wybrani z ramienia pracowników Andrzej Bartuzi i Jacek Wójtowicz.