13 lutego 2012r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAK S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej członków RN reprezentujących załogę. Odwołani zostali: Mirosław Sotel, Janusz Skórski i Wojciech Kura. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAK S.A. zatwierdziło również „Regulamin Wyboru Członka Rady Nadzorczej z Wyboru Pracowników Spółki ZAK S.A."