- Obecnie Z.Ch. „Police" S.A. mogą w skuteczny sposób koncentrować się na rozwoju Spółki i budowie wartości dla akcjonariuszy - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes Z.Ch. „Police". - Efektywna restrukturyzacja zatrudnienia, spłata wszystkich zobowiązań, a także nowy model działań rynkowych nastawiony na efektywność to trzy filary osiągnięć Zakładów w 2011 roku. Teraz czas na innowacyjne projekty oraz generowanie zysków, które już teraz po trzech kwartałach 2011 wyniosły 164 mln zł, przy przychodach niespełna 1,9 mld zł - dodał prezes.

- Złożyliśmy dziś także, za pośrednictwem UOKiK, pismo do Komisji Europejskiej o wycofanie wniosku zgłaszającego pomoc na restrukturyzację. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z działań podjętych w ramach Programu restrukturyzacji - kontynuuje Krzysztof Jałosiński.

Złożenie do Komisji Europejskiej pisma o wycofanie wniosku było możliwe ze względu na istotną zmianę sytuacji Spółki. „Police", które weszły do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów stale zwiększają wyniki i umacniają stabilność finansową.

- Pożyczka z ARP była ostatnim ze zobowiązań finansowych Spółki z lat 2009-2010. W ubiegłych miesiącach spłaciliśmy również należności w wysokości 82,6 mln zł wobec PGNiG oraz całość zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Uregulowanie należności to również jeden z elementów, dzięki którym możliwe było złożenie pisma do KE - dodał prezes Jałosiński.

Spłata pożyczki zrealizowana została ze środków uzyskanych w ramach kredytu udzielonego Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski w wysokości 141,1 mln zł oraz w części ze środków własnych spółki.