W Polsce w roku gospodarczym 2012/13 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w czystym składniku w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosło ogółem 139,0 kg. Wartość ta jest o 10,5 proc. większa niż przed rokiem. Według tego raportu najwięcej zużywamy nawozów azotowych - średnio 83,4 kg (o 14,1proc. więcej niż w sezonie poprzednim), fosforowych - 26,8 kg (o 8,1 proc. więcej)
i potasowych 28,8 kg (o 3,2 proc. więcej).

Niepokojący jest fakt, że w dobie ostatniego dziesięciolecia największy wzrost odnotowano w stosowaniu nawozów azotowych, zbyt duży względem potasu i fosforu. Taka sytuacja doprowadza do zubożania gleby w te składniki, ale przede wszystkim wpływa na pogorszenie proporcji nawożenia azotem, fosforem i potasem. Stosunek N:P:K w okresie 2012/13 wynosił 1,0:0,3:0,3 i jest on z punktu widzenia prawidłowego nawożenia roślin bardzo niekorzystny. Zalecany stosunek N:P:K dla upraw polowych to 1 : 0,5 : 0,98, a dla użytków zielonych - 1:0,46:0,68.

W sezonie 2012/2013 ogólne zużycie nawozów mineralnych i wapniowych (w przeliczeniu na czysty składnik) wynosiło 2003,4 tysięcy ton w tym nawozów azotowych 1202,0 tys. ton; 386,5 tys. ton fosforowych ; 414,9 tys. ton potasowych oraz 754,6 tys. ton wapniowych. Najwięcej nawozów mineralnych zużywają rolnicy z województwa wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, a najmniej z małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Najwięcej azotu zużywają rolnicy z woj. z kujawsko pomorskiego - 128,8 kg N/ha, opolskiego - 114 kg N/ha oraz zachodniopomorskiego 112,9 kg N/ha.

Natomiast proporcje w zużyciu nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na czysty składnik w roku gospodarczym 2012/13 w poszczególnych województwach wynosiły:
Dolnośląskie   1 : 0,3 : 0,4
Kujawsko-pomorskie   1 : 0,2 : 0,2
Lubelskie   1 : 0,4 : 0,5
Lubuskie   1 : 0,5 : 0,5
Łódzkie   1 : 0,4 : 0,5
Małopolskie   1 : 0,2 : 0,3
Mazowieckie    1 : 0,2 : 0,3
Opolskie   1 : 0,5 : 0,5
Podkarpackie    1 : 0,3 : 0,5
Podlaskie   1 : 0,3 : 0,3
Pomorskie    1 : 0,3 : 0,3
Śląskie   1 : 0,2 : 0,3
Świętokrzyskie    1 : 0,6 : 0,3
Warmińsko-mazurskie   1 : 0,3 : 0,3
Wielkopolskie    1 : 0,4 : 0,3
Zachodniopomorskie    1 : 0,4 : 0,5

Źródło: GUS