- W komunikacie zapewniono jedynie akcjonariuszy, że ich zyski są stabilne. Nie poruszono najistotniejszych dla gospodarki aspektów. Zapomniano o tym, że zakłady azotowe są jednym z istotniejszych elementów tzw. łańcucha żywieniowego naszego kraju. Przecież ceny nawozów wpływają na ceny żywności. Ich jakość na jakość żywności - czytamy w oświadczeniu związków.

Zdaniem działaczy: "nie powiedziano nic na temat produktów, które będą w przyszłości wypracowywane przez Grupę. Nie wiadomo jakie są dalsze plany. Wiadomo, że realizowany będzie projekt energetyczny".

Związkowcy uważają również, że nie poruszono ważnego aspektu społecznego. - Czy generowane będą nowe miejsca pracy? Czy można spodziewać się stabilności w zatrudnieniu już istniejącym? Co z logistyką i zaopatrzeniem? Co z otoczeniem zakładów? Czego mogą spodziewać się obecni, dotychczasowi kontrahenci? Tego zabrakło. Skupiono się jedynie na zysku akcjonariuszy i zapewnieniu sobie reprezentacji w Radzie Nadzorczej nowo powstałego podmiotu - uważają szefowie związku.