Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów (IFA) oczekuje, że wysokie ceny surowców rolnych będą sprzyjały dalszemu wzrostowi zapotrzebowania na nawozy w 2012 roku. Jednak o ile w krajach wrażliwych na sygnały płynące z rynku światowego dalszy wzrost popytu będzie wynikał z mechanizmów rynkowych, to w przypadku gospodarek gdzie polityka handlowa ogranicza wzrosty cen surowców rolnych (np. poprzez cła lub kontyngenty) rolnicy będą zachęcani do zwiększenia wykorzystania nawozów poprzez subsydia i inne narzędzia polityki rolnej - podaje BGŻ.


Eksperci IFA prognozują, że światowy popyt na nawozy w sezonie 2012/2013 zwiększy się o 2,3 proc. w skali roku. Oznacza to spadek dynamiki wzrostu w porównaniu z dwoma poprzednimi sezonami. W sezonie 2012/2013 specjaliści przewidują, że wzrośnie popyt na nawozy potasowe i fosforowe, podczas gdy najpewniej w sezonie 2011/2012 rolnicy na świecie przede wszystkim zwiększą zużycie.