- W pierwszym kwartale 2011 r. Police osiągnęły zysk netto na poziomie 67,3 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 614 mln zł, poprawiając wynik z analogicznego okresu z 2010 r. o 46 proc. To efekt 18 proc. wzrostu sprzedaży produktów w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r. i zwiększenia marż - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes ZCh Police S.A. - Kluczową rolę dla osiągnięcia tak korzystnych wyników odegrała sprzyjająca sytuacja na rynku oraz efektywne zarządzanie procesami sprzedaży i kosztów produkcji.

Sprzedaż w pierwszym kwartale wyniosła 371,5 tys. t. Utrzymująca się dobra sytuacja na rynkach nawozowych pozwoliła spółce na podnoszenie cen większości formuł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego najbardziej znaczący wzrost średniej ceny zanotowano dla nawozów w kraju - o 44 proc. Istotny wzrost sprzedaży zanotowano także dla rynku eksportowego - wzrost przychodów o 59,4 proc. przy wzroście wolumenu o 22,9 proc. Na wyniki sprzedaży osiągnięte w pierwszym kwartale tego roku wpłynęły m.in. poprawa sytuacji ekonomicznej na rynku rolnym, a także znaczny wzrost cen nawozów w kraju - efekt sezonowości.

Zmniejszenie zadłużenia, restrukturyzacja oraz racjonalizacja zarządzania to główne priorytety powołanego w lutym zarządu. - Spółka nadal jest w trudnej sytuacji - podkreślił Krzysztof Jałosiński. - Wyniki osiągnięte w dwóch ostatnich kwartałach pozwalają nam na intensyfikację zmian w spółce, ale nadal należy pamiętać o konieczności prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych.