Zyski Polic kolejny kwartał są już na plusie. Grupa osiągnęła w czwartym kwartale 573,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co było wynikiem o ponad 41 proc. lepszym niż w tym samym okresie 2009 roku (wyniki dla samych ZCh „POLICE" wynoszą odpowiednio: 570,9 ml. zł i 40,5 proc.). Po czterech kwartałach sprzedaż była o 36 proc. wyższa niż w poprzednim roku (2,022 mld zł w 2010 wobec 1,486 mld zł w 2009). Firma przede wszystkim zarabiała na sprzedaży nawozów. Po czterech kwartałach w segmencie nawozowym wypracowano zysk operacyjny na poziomie 49,6 mln zł, a w segmencie bieli tytanowej - 10,7 mln zł.

Zaakceptowany przez radę nadzorczą plan restrukturyzacji zakłada, że do końca 2015 r. zostanie zwiększona konkurencyjność polickiej Spółki, obniżone koszty i zwiększona efektywność wykorzystania majątku, zaś aktywa nieoperacyjne zostaną sprzedane. Te zmiany, wraz z dostosowaniem zatrudnienia do potrzeb zmieniającego się zakładu, przyniosą efekt na poziomie 469,8 mln zł, dzięki czemu ZCh „POLICE" S.A. na trwale odzyskają rentowność. Wdrażanie planu restrukturyzacji będzie w kolejnych okresach nadzorowane przez nowego prezesa zarządu ZCh „POLICE" SA - Krzysztofa Jałosińskiego, który objął tę funkcję 1 lutego 2011 r.

- Objęcie sterów „Polic" jest dla mnie zawodowym wyzwaniem. Jestem przekonany, że ta firma ma przed sobą ogromne możliwości. Moim zadaniem jest je wydobyć. Jestem przekonany, że zwiększenie efektywności produkcji i stworzenie jasnej struktury zatrudnienia oraz naprawa finansów wyprowadzi „POLICE" na ścieżkę wzrostu. Wyniki trzeciego i czwartego kwartału są tego zapowiedzią, ale problemem jest nadal wysokie zadłużenie firmy i powiązane z tym pozyskanie na atrakcyjnych warunkach stabilnego finansowania - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu ZCh „POLICE" SA.