W wyniku intensywnej produkcji rolniczej żyzność gleb uprawnych spada, a materia organiczna w niej zawarta ulega degradacji. O sposobach zapobiegania temu procesowi i ofercie firmy NaturalCrop rozmawialiśmy z dr Adelą Maziarek, która jest w firmie głównym specjalistą od nawożenia i żywienia roślin.