Celem NES powinno być zmniejszenie uzależnienia od importu z krajów trzecich, zwłaszcza soi, w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat, aby zaspokoić zapotrzebowanie Wspólnoty i Holandii na białko roślinne.

Stopień samowystarczalności dla „nowych” i roślinnych białek powinien być zwiększony w sposób zrównoważony. Promowana ma być uprawa roślin bogatych w białko. Chodzi również o pozytywny wkład w zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. W szczególności minister chce promować uprawę roślin bogatych w białko, w tym roślin strączkowych, takich jak bobik, groch i fasolka szparagowa, a także traw i ziemniaków.

Jej zadaniem, w tym celu w bieżącym roku należy uzgodnić odpowiednie porozumienie w sprawie zielonych roślin bobowatych z branżą białkową, co powinno zostać uwzględnione we wspólnej polityce rolnej UE (WPR). Należy też inwestować w badania nad innowacyjnymi źródłami białka, takimi jak rzęsa, mikroalgi, akwakultura i mięso z kultur komórkowych.  

Według minister kolejnym celem NES będzie wykorzystanie owadów do żywienia zwierząt i żywienia ludzi. Ponadto coraz więcej białka musi być odzyskiwane z pozostałości biomasy, takich jak odpady kuchenne i mączka mięsno-kostna w interesie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jednak z punktu widzenia żywienia ludzi ważne jest osiągnięcie lepszej równowagi między białkiem roślinnym i zwierzęcym. Celem jest, aby w Niderlandach do 2030 r. konsumowano co najmniej tyle samo produktów z białka roślinnego co ze zwierzęcego.

Minister wyjaśniła, że Niderlandy powinny obok programu NES nadal pozyskiwać białka roślinne z krajów trzecich.