Według BVL, Ratron, trującą pszenicę, można teraz stosować również za pomocą maszyny do układania przynęty, jednak pod pewnymi warunkami. Zgodnie z BVL zatwierdzenie awaryjne jest ważne do 6 stycznia 2021 r.

Posiadacz homologacji musi zapewnić spełnienie wszystkich wymagań. Wyniki należy następnie zgłosić. Wszystkie inne przepisy aplikacyjne dotyczące ochrony ekosystemu pozostały niezmienione.

W wielu krajach związkowych, w tym w Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Turyngii i Saksonii, w tym roku występuje plaga myszy polnych. Dlatego w ostatnich tygodniach głośne były apele o specjalne zezwolenia na zwalczanie myszy polnych. Stowarzyszenie Rolników z Turyngii (TBV) oceniło awaryjne zatwierdzenie, które zostało obecnie wydane, jako „niewystarczające pod każdym względem”, ponieważ kontrola zwierząt pozostaje niemożliwa dla prawie wszystkich gospodarstw.

Jednak żadne rodentycydy nie powinny być nadal stosowane na obszarach, na których występuje potencjalna populacja chomika polnego lub popielicowatych, jak również na obszarach siedlisk flora, fauna, środowisko (FFH) oraz we wszystkich miejscach odpoczynku ptaków wędrownych.

Według rolników, konsekwencją tego jest to, że zasiewy jesienne są skarmiane myszami. Jest to ich zadaniem ekologicznie bezsensowne i ekonomicznie katastrofalne. Nie ma bowiem ryzyka zagrożenia innych gatunków zwierząt w wyniku stosowania rodentycydów.