Instytut Badań Rynku Kynetec poprosił o dane liczbowe dotyczące tegorocznej uprawy kukurydzy w imieniu Niemieckiego Komitetu ds. Kukurydzy (DMK). W badaniu wzięło udział 2086 rolników.
Plantatorzy udzielili informacji na temat powierzchni upraw kukurydzy oraz planowanych kierunków jej wykorzystania.

Wyniki ankiety wskazują na spadek całkowitej powierzchni upraw kukurydzy:

  • z 2 649 000 ha w 2021 r.
  • do 2 487 600 ha w 2022 roku.

Oznacza to w tym roku o 161 400 ha mniej kukurydzy.
Spadek całkowitej powierzchni wynika głównie z ograniczenia upraw kukurydzy na biogaz. W 2021 r. mniej niż połowa całkowitej powierzchni uprawy kukurydzy była przeznaczona do wykorzystania w biogazowniach, w 2022 r. jest to ponad jedna trzecia.

Wyniki ankiety mówią o następującym udziale kukurydzy uprawianej na biogaz:

  • 2021 r.: około 44 procent
  • 2022 r.: około 39 proc.

Według ankiety powierzchnia wykorzystywana pod uprawę kukurydzy na kiszonkę do produkcji pasz wzrosła z 38 do około 40 procent. Jednak w przypadku kukurydzy kiszonkowej na pasze rzeczywista powierzchnia uprawy również ulega zmniejszeniu w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ze względu na trudny obecnie rozwój rynku, powierzchnia pod uprawę kukurydzy na ziarno, w tym mieszankę kolb kukurydzy (CCM), nieznacznie wzrosła z 18 procent całkowitej powierzchni uprawy kukurydzy do około 20 procent.