Cel ogólnokrajowej strategii białkowej, który miał zmniejszyć import białka paszowego, nie mógł zostać w żaden sposób osiągnięty. Różnica między popytem a rodzimą produkcją białka w ciągu ostatnich dziesięciu lat zawsze wynosiła 26 proc.

Niemieckie federalne stowarzyszenie rolniczych suszarni domaga się, zatem, aby uprawa drobnoziarnistych roślin strączkowych została zwiększona, a w szczególności uprawiano więcej koniczyny i lucerny.