Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badania rynku Kynetec na zlecenie Niemieckiego Komitetu ds. Kukurydzy (DMK) wśród ponad 2000 rolników.

 

 

Zróżnicowane zmiany powierzchni uprawy

Jak zapowiada DMK, można się jednak spodziewać zupełnie innych zmian w uprawie kukurydzy w poszczególnych krajach związkowych w porównaniu z 2022 r. Oczekuje się wzrostu powierzchni do 3 proc. w Dolnej Saksonii, Saksonii-Anhalt i Badenii-Wirtembergii.

W przypadku Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Hesji eksperci spodziewają się wzrostu o około 3 do 4 proc. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące powierzchni uprawy kukurydzy w Szlezwiku-Holsztynie, Brandenburgii, Turyngii i Bawarii, wynoszące szacunkowo od 0,1 do 3 proc.

W przypadku Nadrenii Północnej-Westfalii i Saksonii, DMK oczekuje, że odpowiednie obszary będą o 3 do 5 proc. mniejsze niż w 2022 r.

Eksperci z Bonn przewidują największe zmiany w Nadrenii-Palatynacie i Saarze. Dla tego regionu przewiduje się zmniejszenie obszaru uprawy o 10,7 proc. do całkowitej powierzchni 40 449 ha.

Powierzchnia uprawy kukurydzy na biogaz i pasze pozostaje bez zmian

Zgodnie z wynikami badania, oczekuje się, że uprawa kukurydzy na ziarno, w tym mieszanki kukurydzy z kolbami, wzrośnie w tym roku o 25 720 ha, czyli o 5,6 proc. w porównaniu z 2022 r., do łącznej powierzchni prawie 482 500 ha.

Z drugiej strony przewiduje się powierzchnię około 2 mln ha pod kiszonkę kukurydzianą do produkcji biogazu i pasz, co odpowiadałoby poziomowi z roku poprzedniego.