Jak powiedział prezes DBV, oczekiwane są zbiory poniżej średniej z dużymi różnicami regionalnymi. W niektórych regionach przedłużająca się susza i upał ostatnich kilku dni spowodowały znaczne szkody w uprawach, przez co spodziewane plony są ponownie poniżej wieloletniej średniej. Jednak wbrew trendowi niektóre gospodarstwa spodziewają się dobrych zbiorów. O jesiennych zbiorach decyduje dalszy przebieg pogody w miesiącach letnich.

Problemy ze stabilną produkcją w nadchodzących latach

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, prezes Rukwied pesymistycznie ocenił, czy rolnicy będą w stanie utrzymać stabilne plony w nadchodzących latach.  Jego zdaniem, masowe ograniczenia, które właśnie wprowadziła Komisja Europejska, doprowadzą do znacznego spadku pod względem produkcji w całej Europie. Biorąc pod uwagę dramatyczne niedobory żywności w niektórych krajach, wywołane wojną na Ukrainie, to wstyd, że Europa nie stara się tu pomóc, kiedy tylko może. My, rolnicy, czujemy się do tego moralnie zobowiązani i nie pozwalają nam tego robić politycy – dodał prezes.

W opinii DBV dostępność gazu ma decydujące znaczenie dla niezawodnych dostaw żywności. Gaz potrzebny jest do produkcji nawozów azotowych. Jeśli tego brakuje, plony i produkcja znacznie spadną. Potrzebna jest również priorytet dla gazu dla całego sektora spożywczego.

Zmiany w powierzchni uprawy poszczególnych gatunków zbóż i rzepaku

Prawie nic się nie zmieniło w obszarze uprawy zbóż w Niemczech w porównaniu z poprzednim rokiem, choć zmieniła się powierzchni uprawy poszczególnych gatunków. Oczekuje się, że powierzchnia uprawy pszenicy jarej wzrosła o prawie trzy czwarte (+73,5 proc.) do 52,8 tys. ha w porównaniu z poprzednim rokiem. Szacuje się, że powierzchnia uprawy jęczmienia jarego wzrośnie o jedną piątą (+20,3 proc.) do 358,5 tys. ha. Niewiele zmieniło się pod względem wielkości upraw pozostałych odmian zbóż jarych do zbioru w 2022 r. Przewiduje się uprawę owsa na powierzchni 168,4 4 tys. ha (-4,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim), kukurydzy na ziarno na powierzchni 441,2 tys. ha (+2,4 proc.). Przy powierzchni upraw 2,88 mln ha ( +1 proc.) pszenica ozima jest nadal najważniejszym rodzajem zbóż uprawianych w Niemczech, następny jest jęczmień ozimy z 1,22 mln ha (-1 proc.).

W przypadku rzepaku ozimego powierzchnia ponownie nieznacznie wzrosła i wynosi obecnie 1,075 mln ha. Choć uprawia się go o ponad 150 tys. hektarów mniej niż wieloletnia średnia. Jednak obecnie dobre ceny dają nadzieję, że trend wzrostowy utrzyma się przy tegorocznych jesiennych zasiewach. Odciążyłoby to napięty rynek olejów roślinnych, któremu wciąż brakuje znacznych ilości oleju słonecznikowego z Ukrainy.

Warunki wegetacji

Zasiewy zboża ozimego jesienią 2021 r. odbyły się przy dobrych warunkach pogodowych. W miesiącach zimowych w większości części kraju nadal występowały wystarczające opady. Jednak gwałtowna susza na wiosnę uniemożliwiła dalszy rozwój roślin. W przeciwieństwie do zbóż ozimych, uprawy jare bardziej ucierpiały z powodu niskich temperatur. Oprócz kukurydzy wpłynęło to również na buraki cukrowe, a w niektórych przypadkach na ziemniaki. Niestety, można też powiedzieć, że w tym roku w dużej części kraju spadło mniej deszczu niż zwykle, a zasoby wody w gruncie są nadal zdecydowanie za małe.

Niemieccy rolnicy liczą na stabilne letnie warunki pogodowe podczas nadchodzących zbiorów zbóż. Aby jednak kukurydza, ziemniaki i uprawy buraków cukrowych mogły w pełni rozwinąć swój potencjał plonowania, w nadchodzących tygodniach konieczne są również wystarczające opady. Są one również ważne w gospodarstwach hodowlanych, dzięki czemu możliwe ma być uzyskanie dobrych zbiorów kukurydzy paszowej i kiszonkowej.

Produkcja najważniejszych gatunków zbóż i rzepaku w 2022 r.

Przewidywane zbiory pszenicy miękkiej wynoszą 20,211 mln ton (w 2021 r. 21,094 mln ton), a pszenicy jarej 293,8 tys. ton (157,9 tys. ton).

Żyta w br. powinno być zebrane 3,253 mln ton (3,256 mln ton), a pszenżyta 1,851 mln ton (1,909 mln ton).

Jęczmienia ozimego powinno być 8,428 mln ton (8,891 mln ton), a jęczmienia jarego 1,842 mln ton (1,520 mln ton).

Zbiory kukurydzy oceniane są na 4,454 mln ton (4,462 mln ton).

Rzepaku ma być 3,723 mln ton (3,497 mln ton).

DBV opracowuje swoją prognozę zbiorów na podstawie ankiet 18 stowarzyszeń rolników państwowych na podstawie ich aktualnych szacunków plonów.