Chociaż tegoroczne niemieckie zbiory zbóż są lepsze niż w 2018 r., są o ponad 3 procent niższe niż wynosi długoterminowa średnia. Zbiory rzepaku są dramatycznie niskie.

 

Według obecnego stanu wiedzy zbiory zbóż w zachodnich Niemczech, w tym kukurydzy na ziarno, wyniosą około 44,7 miliona ton. To prawie 18 procent więcej niż w 2018 roku. Jednak sześcioletnia średnia, czyli średnia z lat 2013-2018, jest wyższa o 3,3 procent.

Minister Klöckner ogłosiła też wstępne wyniki tegorocznych zbiorów rzepaku.

 

Raport opiera się na obserwowanych wydajnościach wcześniej analizowanych obszarów testowych ze wszystkich części terytorium federalnego. Do tego reprezentatywnego obliczenia plonów wykorzystuje się do 10 tys. pól rocznie.

 

Minister uważa, że ​​niemieckie zbiory zbóż są słabsze niż szacowało Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV) i Raiffeisenverband (DRV). DBV zakładał około 45 milionów ton zboża, DRV nawet 46,2 miliony ton.

Według Federalnego Ministerstwa Rolnictwa niemieckie zbiory zbóż w 2019 r. będą prawdopodobnie nieco mniejsze niż 45 milionów ton.

Zmiany w porównaniu z poprzednim rokiem częściowo wynikają z lepszych plonów. Średnio wszystkie uprawy zbożowe (bez kukurydzy na ziarno) przyniosły 6,83 t/ha, czyli o 13,1 procent więcej niż w 2018 r.

Ponadto ważną rolę odegrał zmieniony areał uprawy poszczególnych zbóż. Został ponownie zasiany na większą skalę, bardziej opłacalnymi zbożami ozimymi Pszenica ozima była uprawiana na powierzchni o 6 procent większej niż rok wcześniej, jęczmień ozimy o 12 procent większej, a żyto ozime o prawie 23 procent.

Susza wywarła szczególnie negatywny wpływ na uprawę rzepaku. Pod koniec sierpnia i początku września 2018 r. wilgotność gleby była często zbyt niska. Niektórzy rolnicy całkowicie lub częściowo zrezygnowali z rzepaku. W rezultacie w br. był najmniejszy niemiecki areał uprawy rzepaku od 1996 r., który wyniósł około 857,5 tys. ha.

Średnia wydajność jest wyższa niż w 2018 r. i wynosi 3,34 t / ha, ale wciąż jest o 9,6 procent mniej niż średnia z lat 2013-2018. Ogólnie rzecz biorąc, niemieccy rolnicy w tym roku zebrali 9 milionów ton rzepaku. Jest to o 21,9 procent mniej niż przed rokiem i 41,7 procent mniej niż średnia z sześciu lat.

W wielu miejscach niewystarczające opady deszczu ponownie sprawiły, że gospodarstwa prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich borykają się z poważnymi problemami z zaopatrzeniem w podstawowe pasze. Chociaż przeważnie zadowalające było pierwszy pokos użytków zielonych i wzrost na pastwiskach.

Ale od czerwca wzrost był tylko umiarkowany, więc kolejne pokosy zwykle przynosiły niewielkie rezultaty. Ponieważ często nie ma zapasów pasz z problematycznego roku 2018, niektóre gospodarstwa muszą korzystać z siana i kiszonki z tegorocznych zbiorów, aby na bieżąco karmić swoje zwierzęta.

W przypadku ziemniaków i buraków cukrowych perspektywy wielkości zbiorów są w przeważnie umiarkowane z powodu suszy, o ile rolnicy nie byli w stanie nawadniać swoich plantacji. Konkretne dane nie są jeszcze możliwe, ponieważ zbiory dopiero się rozpoczynają (buraki cukrowe) lub nadal trwają (ziemniaki).