Założeniem w uprawie kukurydzy, jest wytworzenie jednego pędu z jedną, pełno zaziarnioną kolbą. Anomalie w tym kierunku, wywołane przez szereg czynników stresowych, wpływają na obniżenie efektywności plonotwórczej uprawy.

Przyczyny nieprawidłowego krzewienia się kukurydzy

Ochłodzenie temperatury w maju, sprzyjało masowym nalotom ploniarki zbożówki. Dla kukurydzy, najgroźniejszym stadium rozwoju ploniarki są larwy, które wgryzając się do wnętrza rośliny, naruszają zawiązki liści. W przypadku uszkodzenia stożka wzrostu, roślina broni się przed szkodnikiem wytwarzając dodatkowe pędy boczne, zazwyczaj niezawiązujące kolb.

Przyczyny anomalii w rozwoju kukurydzy, można doszukiwać się również w tegorocznych lokalnie występujących przymrozkach, w drugiej dekadzie maja. Efektem przymrozków, podobnie były uszkodzenia stożków wzrostu, które roślina próbowała później rekompensować.

Jak tłumaczył dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, - Powodem dodatkowego wytwarzania pędów bocznych, mogą też być błędy podczas siewu, a szczególnie zbyt mała obsada roślin. Przerzedzenie plantacji, daje roślinom więcej miejsca i dostępu do składników pokarmowych, co może odbijać się na dodatkowym wytworzeniu tych pędów – wyjaśniał.

Szkodliwość ploniarki w kukurydzy

- W tym roku, z punktu widzenia plonowania, uszkodzenia poczynione przez muchówkę nie są dość znaczne, co nie powinno mieć większego wpływu na plon. Na przestrzeni lat, w przypadku późnych siewów przeprowadzonych w okolicach zbóż, wielokrotnie obserwowałem porażenie ploniarką nawet do kilkadziesiąt procent uszkodzonych roślin – mówił dr Roman Warzecha.

Niestety, obecnie nie ma żadnej możliwości chemicznej walki z tym szkodnikiem, a zalecenia do zapobiegania jej występowaniu, to głównie dobór odmian o szybkim wigorze początkowym oraz metody agrotechniczne (wczesny siew, dobór stanowiska i nawożenie), by dać roślinom szansę na szybki rozwój i zminimalizować ryzyko ataku szkodnika.  

Warto dodać, że częstym skutkiem pojawienia się ploniarki na kukurydzy, jest jej porażenie głownią guzowatą. Infekcja widoczna jest w miejscach nakłucia kukurydzy przez ploniarkę, najczęściej pojawia się na blaszkach liściowych.

Skutkiem pojawienia się ploniarki na kukurydzy, jest jej porażenie głownią guzowatą fot.KM
Skutkiem pojawienia się ploniarki na kukurydzy, jest jej porażenie głownią guzowatą fot.KM

Tegoroczne anomalie w rozwoju kukurydzy

Oprócz krzewienia się roślin, w tym roku widoczny jest tzw. snapping czyli okresowa kruchość i łamliwość tkanek, o którym niedawno pisaliśmy:

Kukurydza jest jeszcze w różnych fazach rozwojowych, ale dominuje głównie wiechowanie i wyłanianie się kolb. Zauważalne jest mniejsze wyrównanie łanu, co uwidacznia się na glebach mozaikowych.

Istotna jest także reakcja kukurydzy na suszę, która w tym roku dotyka także tej uprawy. Powszechnie widoczne są rośliny zwiędnięte, z poskręcanymi i żółtymi liśćmi. W miniony weekend, opady deszczu wpłynęły nieco na poprawę kondycji kukurydzy. Jak przedstawiają się wasze plantacje kukurydzy? Czekamy na odpowiedzi w komentarzach.