Wody podziemne stanowią podstawowe źródło wody pitnej w Polsce. Państwowa Służba Hydrogeologiczna wskazuje, że jeśli warunki pogodowe w bieżącym miesiącu będą niesprzyjające, tzn. nie będzie opadów to obniży się położenie zwierciadła wód podziemnych, mogą występować trudności z zaopatrzeniem w wodę.

Na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowa Służba Hydrogeologiczna prognozuje, że w obrębie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego.

Utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę mogą występować z płytkich ujęć wód podziemnych oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Sytuacja taka może dotyczyć przede wszystkim 6 województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego. Natomiast całkowicie bezpieczne są ujęcia komunalne i przemysłowe, użytkujące głębsze poziomy wodonośne.