Jak informowaliśmy już kilka dni temu, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego podkreśla, że normy dobrej kultury rolnej (DKR, ang. GAEC), to przestrzegane przez rolników od lat praktyki, zapewniające utrzymanie gleby w dobrej kondycji. Nowością jest natomiast zapisanie ich w Krajowym Planie Strategicznym, który jednocześnie w ramach ekoschematów proponuje rozwiązania części nowych wyzwań stawianych przed rolnikami...