Przewodniczącym Komisji jest prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB, który przez dwa razy pełnił funkcję dyrektora ten jednostki naukowej. Czym kierowano się rekomendując odmiany do wpisu do Krajowego Rejestru?

Więcej odmian mieszańcowych

- W 2023 r. po zaopiniowania przez Komisję ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych oraz decyzji Dyrektora COBORU, w Krajowym Rejestrze będzie 150 odmian rzepaku ozimego, w tym 122 to mieszańce, a 28 populacyjne. Przybywa odmian odpornych na wirusa żółtaczki rzepy ( TuYV ), których w 2022 r. było 48, a teraz będzie 63, co należy uznać za wielki postęp w hodowli odpornościowej, co jest zgodne z integrowaną ochroną roślin i wpisuje się w Strategię KE "Od pola do stołu", która zaleca obniżenie stosowania środków ochrony roślin o 50 % oraz wdrożenie do praktyki odmian odpornych i tolerancyjnych na patogeny, co pozwala na ograniczenie chemizacji środowiska – mówi farmer.pl prof. Mrówczyński.

Jak dodaje, również w uprawie rzepaku ozimego obserwuje się bardzo duży postęp hodowlany we wprowadzaniu odmian odpornych i tolerancyjnych na suchą zgniliznę kapustnych, poprzez wprowadzeniu genu Rlm7 oraz LepR3.
- W 2022 r. takich odmian było 52, natomiast w 2023 r. będzie 62, co należy uznać za znaczny postęp w hodowli odpornościowej. Odporności pozwalają na duże ograniczenie zużycia fungicydów, co jest zgodne z integrowaną ochroną roślin – podkreśla naukowiec.

Odmiany tolerancyjne

- Także nastąpił postęp hodowlany we wprowadzaniu odmian odpornych i tolerancyjnych na kiłę kapusty. Na koniec 2022 r. w Polsce było14 odmian z genami odporności na kiłę kapusty, natomiast w 2023 r. takich odmian będzie już 18 – wyliczył prof. Marek Mrówczyński.

Gorczyca i len w KR 20223

W 2023 r. pozytywnie zaopiniowano trzy odmiany gorczycy białej oraz jedną lnu włóknistego.

- Pozytywnie zaopiniowano trzy odmiany gorczycy białej, w tym jedną uprawianą na nasiona, albo na międzyplony ścierniskowe, która ogranicza populację nicieni w glebie. To jest bardzo ważną właściwością, gdyż aktualnie w Polsce i innych państwach członkowskich UE brakuje środków ochrony roślin, które zwalczają nicienie – podkreśla prof. Mrówczyński.

Wszystkie nowe odmiany rzepaku ozimego oraz gorczycy białej, wpisują się w oczekiwania praktyki na możliwości obniżenia chemizacji produkcji roślin rolniczych.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian:

Rzepak ozimy

 • Amoroso - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Lidea Poland
 • Anton - odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • Attica - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska
 • Bogota - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska
 • Croissant - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska
 • Cromat - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska
 • Janosh - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska
 • Kuba - odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • LG Adeline - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska
 • LG Aphrodite - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska
 • LG Baracuda - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Limagrain Polska
 • LG Wagner - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska
 • Marvin - odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • PT315 - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland
 • Richmond - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska
 • Romeo - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska
 • Texas - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska
 • Valerian - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Gorczyca biała

 • Festina - odmiana populacyjna przydatna zwłaszcza do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Firma Nasienna GRANUM- Z.Manias-S.Menc-J.Szymański Spółka Jawna"
 • Rotex - odmiana populacyjna przydatna do uprawy na nasiona, a także w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak"
 • Teriwa - odmiana populacyjna o bardzo małej zawartości w nasionach glukozynolanów, w tym synalbiny oraz niskiej zawartości kwasu erukowego; przydatna do uprawy na nasiona, a także w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy.

Len zwyczajny – włóknisty

 • Hera - odmiana lnu włóknistego o dobrym plonie zarówno słomy jak i nasion; zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy.