To o 3,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Najważniejszym powodem tego jest zmniejszenie powierzchni upraw z 1,7 mln ha do 1,4 mln ha.
Jednak średni prognozowany plon wzrósł o ponad 10 dt/ha do 91,8 dt/ha, co prawdopodobnie będzie przeciwdziałało jeszcze większemu spadkowi produkcji kukurydzy.

Oczekuje się więcej soi i słonecznika

Prognozowany jest wzrost zbiorów nasion słonecznika o 7,8 proc. do 1,72 mln ton. Średnia z lat 2016-2020 zostałaby, więc przekroczona o prawie jedną czwartą. Powierzchnia uprawy, która zmniejszyła się o około 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, jest również kompensowana wzrostem średniego plonu słonecznika, który według statystyków wzrośnie z 20,5 dt/ha do 25,0 dt/ha.
Oczekuje się, że nawet w przypadku soi w tym roku zbiory będą większe niż w poprzednim roku. Obecnie oczekuje się 427 tys. ton, co przekraczałoby wolumen odnotowany w 2020 r. o 5,1Proc.

Agreste skorygowało prognozę dla rzepaku ozimego, pszenicy i jęczmienia

Według najnowszych szacunków w tym roku zebranych zostanie ok. 3,22 mln ton rzepaku ozimego. W lipcu statystycy oczekiwali 2,99 mln ton. Ubiegłoroczne zbiory byłyby o 2,0 proc. niższe od tegorocznych, a od wieloletniej średniej o 26,3 proc.

Służba statystyczna jest również pesymistycznie nastawiona do prognoz dotyczących pszenicy zwyczajnej. Szacunkowe zbiory zostały skorygowane w dół o 400 tys. ton do około 36,70 mln ton.

Z kolei tegoroczne zbiory jęczmienia postrzegane są bardziej optymistycznie niż wcześniej. Obecnie oczekuje się 11,69 mln ton ziarna, w lipcu było to 11,29 mln ton.