16 czerwca odbyły się coroczne Strzeleckie „Dni Pola” zorganizowane przez Hodowlę Roślin Strzelce – Grupa IHAR i koncern chemiczny BASF. W tym roku organizatorzy przygotowali dla zwiedzających wyjątkową kolekcję odmian. Została ona skomponowana z większości odmian, które zostały wyhodowane w HR Strzelce i zakładach ją tworzących.

Na poletkach demonstracyjnych nie zabrakło także najnowszych osiągnięć spółki. Wśród nich należy wymienić:

Rzepak ozimy

Metys – odmiana populacyjna o dobrym potencjale plonowania. Odmiana o wysokiej zawartości tłuszczu i niskie zawartości glukozynolanów. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością. Odmiana średnio wczesna szybko i równomiernie dojrzewająca. Odporna na wyleganie i dość dobrze tolerująca słabsze stanowiska. Odznacza się dobrą odpornością na choroby: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa oraz czerń krzyżowych.

Marcelo – odmiana populacyjna o bardzo dobrych zdolnościach adaptacyjnych i wysokim potencjale plonowania. Odznacza się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach i dość niską zawartością glukozynolanów. Odmiana wcześnie zakwitająca i dojrzewająca. Rośliny odporne na wyleganie oraz choroby grzybowe.

Pszenica ozima

Pokusa – odmiana jakościowa (klasa A) o wysokim potencjale plonowanie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. Mrozodporność – średnia. Wysoka zawartość białka oraz glutenu. MTZ – powyżej średniej. Rośliny o przeciętnej wysokości dość odporne na wyleganie. Toleruję lekko kwaśne stanowiska i opóźniony termin siewu. Odporność na mącznika prawdziwego, rdze brunatną, brunatną plamistość liści , spetoriozę liści i plew w okolicy średniej. Odmiana wyróżnia się podwyższoną odpornością na rdzę żółtą oraz fuzariozę kłosów.

Pszenżyto ozime

Trefl  – odmiana o wysokim potencjale plonowania i dobrej zimotrwałości. Odznacza się dużą tolerancją na zakwaszenie gleby. Odmian wcześnie kłosząca się i dojrzewająca. Zawartość białka w zianie powyżej średniej. Rośliny o wysokości ok. 117 cm o przeciętnej odporności na wyleganie. Ziarno duże i wyrównane. Odmiana o wysokiej odporności na rdzę brunatną i źdźbłową, mączniaka i rynchosporiozę. Odznacza się także podwyższoną odpornością na porastanie ziarna w kłosie.

Meloman – odmiana o wysokim potencjale plonowania. Odznacza się bardzo dużą tolerancją na zakwaszenie glebyOdmiana o dość wysokiej odporności na rdzę brunatną i źdźbłową, mączniaka i rynchosporiozę. Na septoriozę plew – średnia. Odznacza się także podwyższoną odpornością na porastanie ziarna w kłosie.

Panteon - odmiana o dość wysokim potencjale plonowania. Odznacza się dość dużą tolerancją na zakwaszenie gleby. Odmiana o dobrej odporności na choroby z wyjątkiem septoriozy plew (odporność średnia)

Pszenica jara

Kamelia - odmiana chlebowa (B) o dobrym potencjale plonowania. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. Wysoka liczba opadania. Odmiana odznacza się bardzo dobrą odpornością na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą oraz septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Toleruję lekko zakwaszone stanowisko i wykazuje podwyższoną odporność na porastanie ziarna.

Serenada – odmiana jakościowa (w klasie A) o dużym potencjale plonowania. Rośliny o średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania powyżej średniej. Odznacza się wysoką zawartością glutenu oraz wysoką liczba opadania. Odmiana o dobrej odporności na choroby i podwyższonej tolerancji na zakwaszenie gleby.

Jęczmień jary

Radek –odmiana o dużym potencjale plonowania (powyżej wzorca) i wysokiej MTZ. Rośliny średniej wysokości o dość dobrej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. Odmiana o podwyższonej tolerancji na zakwaszenie gleby.

Podarek –odmiana o dużym potencjale plonowania (w granicach wzorca) i wysokiej MTZ. Rośliny średniej wysokości (ok. 79 cm) tolerujące lżejsze i lekko zakwaszone stanowisko. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. Odmiana odznacza się dobrą odpornością na choroby grzybowe.

Owies

Paskal – bardzo dobre plonowanie. Rośliny średnio wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Średni termin wiechowania i dojrzewania. Wysoka MTZ. Ziarno o podwyższonek zawartości tłuszczu. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe oraz wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

Nawigator – wysoki potencjał plonowania. Średni termin wiechowania i dojrzewania. Rośliny średnio wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Wysoka MTZ. Ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe. Doskonale sprawdza się w uprawie na różnych stanowiskach.