Misją Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ) istniejącego od 1998 r. jest dbanie o interesy rolników na terenie Polski oraz arenie międzynarodowej. Uczestniczy on w pracach nad dokumentami, które mają decydujący wpływ na rozwój rolnictwa i rozwoju wsi (między innymi nad kształtem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). Ponadto opiniuje ustawy, podejmuje tematykę aktualnych problemów i potrzeb producentów zbóż, kieruje postulaty do władz krajowych i samorządowych.

W ostatnim czasie przeprowadzono wybory do komisji ds. rejestracji odmian. Jest to organ  opiniodawczy i doradczy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w sprawach związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie rejestracji odmian tej grupy roślin. Nominowanych było 10 kandydatów.  Przewodniczącym został ponownie dr  inż. Roman Warzecha- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB,   zastępcą został  prof. Tadeusz Michalski - Polski Związek Producentów Kukurydzy. Kadencja Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy trwa od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2020r.