RGIB reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych wobec organów władzy państwowej, samorządowej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych. Uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Przedkłada organom władzy i administracji państwowej opinie i postulaty, podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów badawczych, jak również dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z 31 przedstawicieli wybieranych w wyborach demokratycznych co trzy lata. Reprezentuje obecnie 110 instytutów badawczych: techno-logicznych, medycznych, przyrodniczo-rolniczych i humanistycznych.

Jej przewodniczącym został po raz kolejny prof. Leszek Rafalski, który to stanowisko piastuje od 2007 r.

Z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady weszli:
- prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu,
- prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie,
- dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ, dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
- prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,
- dr hab. Paweł Bielański z Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Kadencja Rady będzie trudna, chociażby z powodu cięć wydatków na programy badawcze o czym pisaliśmy TUTAJ.