Podczas koszenia trawy na siano i kiszonki należy, zatem dbać o pożyteczne owady tam, gdzie to możliwe. Zastosowanie kondycjonerów pokosów w kosiarkach powoduje straty pszczół od 35 do 62 procent w porównaniu z około 5 procentami strat, gdy kosi się bez kondycjonerów.

Aby chronić pszczoły, ale także inne owady, pająki i larwy powyżej wysokości koszenia, należy unikać spulchniania podczas koszenia w ciągu dnia. Strat owadów można również uniknąć, jeśli koszenie nie dobywa się podczas głównego lotu i jeśli mogą one znaleźć miejsca ucieczki w bezpośrednim sąsiedztwie.

.