Pomimo powiększenia powierzchni zasiewów o 9 proc. do rekordowych 5,5 mln ha, plony kukurydzy spadną o 8 proc. do 6,6 t / ha ze względu na suszę w sierpniu, który jest krytycznym okresem dla napełniania i dojrzewania ziarna.

Tym samym Ukraina ograniczy eksport kukurydzy o 3 proc. do 28 mln ton w sezonie 2020/2021. UE i Chiny są głównymi importerami ukraińskiej kukurydzy. W sezonie 2019/2020 kupili razem 55 proc. (15,9 mln ton) całkowitego eksportu ukraińskiej kukurydzy.

Według USDA, w sezonie 2020/2021 UE zaimportuje 24 mln ton kukurydzy, o 26 proc. więcej niż w 2019/2020. Chiny utrzymają w tym sezonie import kukurydzy na poziomie 7 mln ton. Tym samym przy niższej podaży udział ukraińskiej kukurydzy może spaść na rynku europejskim.

Na Ukrainie zbiory kukurydzy opóźniają się. Do 22 października rolnicy zbierali kukurydzę z 52 proc. planowanego obszaru w porównaniu z 61 proc. w tym samym dniu w 2019 r. Może to spowodować dalszą korektę w dół produkcji i potencjału eksportowego kukurydzy.