Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Syngenta: dr Andrzej Bruderek i Marcin Bednarczyk. Firma od 2004 r. nieustannie prowadzi monitoring zjawiska. Przeprowadziła setki testów laboratoryjnych, poletkowych oraz produkcyjnych. Przetestowała niemal wszystkie dostępne na rynku produkty.

Czym jest odporność chwastów? Według definicji jest to dziedziczna zdolność niektórych biotypów w danej populacji do przeżycia zabiegu herbicydowego, który w normalnych warunkach spowodowałby zniszczenie tej populacji chwastów.

W Polsce mamy największy problem z miotłą zbożową i wyczyńcem polnym
W Polsce mamy największy problem z miotłą zbożową i wyczyńcem polnym

- Odporność to nie tylko herbicydy, ale też układania płodozmianu – uzupełnił Marcin Bednarczyk.
Podano też jakie są rodzaje odporności:
1. Odporność prosta (pojedyncza) – pojedynczy mechanizm nadający odporność na herbicydy z tej samej grupy chemicznej o tym samym mechanizmie działania.
2. Odporność krzyżowa – odporność na różne substancje czynne herbicydów w obrębie tego samego mechanizmu działania.
3. Odporność wielokrotna – odporność na dwa lub więcej mechanizmów działania.

Ten problem w Polsce narasta. Najpierw widoczny jest na obrzeżach pól, ale z czasem chwasty „wchodzą” w głąb pola.

Podczas spotkania zaprezentowano kilka gospodarstw z różnych regionów kraju. Na Żuławach rolnicy mają kłopot z uodpornionymi biotypami wyczyńca polnego, ale też nowym jest – życica wielkokwiatowa. Na Opolszczyźnie uodpornił się na herbicydy – wyczyniec polny, a na Lubelszczyźnie, gdzie mamy do czynienia z większą bioróżnorodnością, problem dopiero się pojawia i uciążliwe są takie chwasty jak: owies głuchy, miotła zbożowa czy chaber bławatek.

Przedstawiono też doświadczenie wieloletnie na temat odporności firmy w Bajdytach.

Przedstawiciele Syngenta podali też podczas webinarium zasady zapobiegania odporności na herbicydy:
1. Podejmij działania zanim wystąpi odporność.
2. Zmianuj uprawę.
3. Rotuj herbicydami o różnych mechanizmach działania.
4. Stosuj pełne dawki herbicydów w optymalnym terminie.
5. Stosuj mieszaniny herbicydowe.
6. Stosuj zabiegi sekwencyjne, jeśli jeden zabieg to za mało.
7. Dobierz odpowiednio parametry techniczne zabiegu (prędkość, wysokość belki, ciśnienie, rozpylacze, ilość wody do zabiegu).
8. Zmniejszaj bank nasion w glebie poprzez wykonywanie orki.
9. Siej w opóźnionych terminach.
10. Prowadź monitoring (jeśli podejrzewasz pojawienie się odporności).