W uprawach kukurydzy coraz powszechniej występują choroby liści takie jak: rdza kukurydzy (Puccinia sorghi Schwein), drobna plamistość liści kukurydzy (Kabatiella zeae Nartia et Hiratsuka), czy żółta plamistość liści kukurydzy (Helminthosporium turcicum). Wzrosło także zagrożenie ze strony grzybów z rodzaju Fusarium, których występowanie należy łączyć z większym zagrożeniem ze strony omacnicy prosowianki. Uszkodzone bowiem przez szkodniki rośliny są zdecydowanie bardziej podatne na porażenie przez tą grupę patogenów.

Mając to na uwadze, lista dozwolonych do stosowania w kukurydzy fungicydów liczy już sobie 12 pozycji. (jeszcze kilka lat temu nie było żadnego zarejestrowanego preparatu). Większość z nich opartych jest na azoksytrobinie (związku należącego do grupy strobiluryn). Kukurydza szczególnie dobrze reaguje na tę grupę związków. Udowodniono bowiem, że strobiluryny nie tylko ograniczają rozwój grzybów chorobotwórczych, powodują także zmniejszenie wydzielania przez kukurydze etylenu, hormonu odpowiedzialnego za dojrzewanie i starzenie się roślin. W efekcie, po zastosowaniu tych substancji wegetacja rośliny będzie przedłużona, a to jak wiemy ma pozytywny wpływ zarówno na plon ziarna jak i plon zielonej masy.

Jak już wspomniano wyżej, najwięcej fungicydów przeznaczonych do ochrony kukurydzy opartych jest na azoksystobinie, są to; Agristar 250 SC , Azoksysytrobi 250 SC, Aztek 250 SC, Azyl 250 SC, Demeter 250 SC, Erazer, Korazzo 250 SC, Tazer 250 SC, Tiger 250 SC. Środki te poleca się stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60 proc. suchej masy (BBCH 39 – 87). Zarejestrowana dawka to 1,0 l/ha.

Nieco węższy zakres stosowania mają 3 wyróżniające się z listy preparaty. Preparat Quilt Xcel 263,8 SE, będący mieszaniną azoksytrobiny oraz propikonazolu producent poleca zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, od fazy rozwoju źdźbła (wydłużania pędu) do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69) w dawce 1,0 l/ha.

Natomiast dwa kolejne preparaty Retengo (piraklostrobina) oraz Retengo Plus 183 SE (piraklostrobina, epoksykonazol) również polecane są, by stosować je zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób. Z tym, że zakres ich stosowania zawężono do faz: od początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) do pełni kwitnienia kukurydzy (BBCH 65).Zalecana dawka dla Retengo to 0,7-1,0 l/ha. Retengo Plus 183 SE należy stosować w dawce 1,0 - 1,5l/ha.