Polska była jednym z 19 państw, które odwiedziła ta interaktywna ekspozycja. Gościła ona w takich miastach jak Londyn, Sao Paulo czy Szanghaj.

Wystawa, której elementy, w zależności od tematyki, można było dotknąć, powąchać, porównywać, a przede wszystkim uczyć się dzięki nim poprzez zabawę, pokazała istotne dla życia milionów ludzi innowacje Bayer, m.in. mrozoodporne nasiona (ten walor jest szczególnie istotny w naszym klimacie).

Ekspozycji w Warszawie towarzyszyło ogłoszenie wyników badań opinii społecznych Pokolenia Y (osób w wieku 20-35 lat) i ich stosunku do innowacji i osiągnięć nauki w codziennym życiu.

O wnioskach z badań oraz ścisłym związku rozwoju nauki i innowacyjności z podnoszeniem jakości życia dyskutowali eksperci: dr Izabella Anuszewska, dyrektor Działu Badań Millward Brown, oraz prof. Władysław Wieczorek - prorektor Politechniki Warszawskiej.

Jak wynika z badań "Barometr Edukacyjny Bayer", 77 proc. młodych Polaków wyraźnie dostrzega, że nauka przyczynia się do poprawy jakości codziennego życia. Nauka ma różnorodne oblicza.

W wymiarze indywidualnym respondenci bardzo wysoko oceniają wpływ nauki na różne aspekty własnego życia: dostęp do nowoczesnych leków i terapii (63 proc.) oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym i będącym efektem starzenia się społeczeństwa (52 proc.).

Ponadto cenią dostęp do nowoczesnych, energooszczędnych materiałów budowlanych (53 proc.) oraz innowacji z zakresu energii odnawialnej (51 proc.).

W wymiarze społecznym, zdobycze nauki ułatwiają kontakty między ludzkie (40 proc.) i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego (36 proc.).

W efekcie umożliwiają postęp cywilizacyjny, rozumiany jako rozwój ludzkości (pojmowanie świata i praw natury), oraz rozwój jednostki (intelektualny, osobisty) - ich wagę podkreśla odpowiednio 44 i 42 proc. respondentów.

- Nauka towarzyszy nam na każdym kroku - młodzi wykorzystują jej ogromne możliwości, aby lepiej żyć - mówił Christophe Dumont, prezes Bayer. - Od 150 lat Bayer przenosi innowacje naukowe do życia codziennego - w myśl motta "Science For A Better Life". Od stworzenia pierwszego na świecie glukometru, poprzez wyhodowanie mrozoodpornych nasion, po samolot napędzany energią słoneczną - to tylko niektóre przykłady naszych innowacji - dodał.

Jako nauki o największym znaczeniu dla jakości życia pokolenie Y wskazuje nauki medyczne i przyrodnicze oraz techniczne. Młodzi Polacy postrzegają siebie jako raczej innowacyjnych. Blisko 1/4 (24 proc.) to osoby zdecydowanie innowacyjne, a dalsze 46 proc. także określa siebie jako innowacyjnych, choć nie w tak dużym stopniu.

Jako bardziej innowacyjni określają się mężczyźni z wykształceniem ścisłym, w wieku 30-35 lat. Respondenci są gotowi poświęcić swój czas i podjąć wysiłek, by efektywnie korzystać z innowacyjnych walorów produktów - 84 proc. ankietowanych jest bardziej skłonnych zmienić w tym celu swoje przyzwyczajenia, niż trzymać się utartych schematów (wobec 11 proc., którzy nie są gotowi do takich zmian).

- Pokolenie Y, nazywane generacją Millenials, to opiniotwórcza grupa ludzi w wieku 20-35 lat. Są otwarci na innowacyjne rozwiązania, dostrzegają konstruktywną wartość nauki - mówiła dr Izabella Anuszewska, dyrektor Działu Badań Millward Brown - Cenią osiągnięcia naukowe za bardzo konkretny i użytkowy wkład, jaki mają one w ich własne życie. Dzięki nim mogą w większym stopniu skupić się na istotnych dla siebie obszarach, wykraczając poza zaspokajanie podstawowych potrzeb.

Finansowe zaangażowanie w badania naukowe winno, zdaniem respondentów, być domeną państwa (35,5 proc.), organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska (27 proc.), firm (18 proc.).

- Inwestycje Bayer w prace badawczo- -rozwojowe wynoszą 3 mld euro rocznie.

Firma pozwala rozwijać projekty 13 tysiącom naukowców z całego świata. Te dane dobitnie ukazują rolę sektora prywatnego w światowym postępie naukowym - mówi Christophe Dumont.

Środki na prowadzenie badań, w połączeniu ze współpracą ośrodków akademickich z biznesem, to przepis na wzrost innowacyjności.

Kolejnymi czynnikami wzrostu innowacyjności są: wysoka jakość edukacji oraz możliwości pracy stwarzane naukowcom. Znacznie niższą rolę respondenci przypisują takim czynnikom, jak korzystne regulacje prawne i podatkowe oraz uproszczone procedury biurokratyczne.