W roku 2013 w USA uprawę roślin GMO prowadzono na powierzchni 70,1 mln ha, co stanowi mniej więcej połowę powierzchni użytków rolnych w tym kraju. Propagowaniu uprawy roślin transgenicznych sprzyja opracowane w tym kraju dość liberalne prawo oraz panująca zgodność wśród większości amerykańskich naukowców twierdząca że żywność pochodząca z takich upraw nie jest szkodliwa dla zdrowia.

40 proc. światowych upraw GMO znajduje się w USA. Uprawia się tam głównie zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę, bawełnę oraz soję.

Drugie miejsce na świecie pod tym względem zajmuje Brazylia. Tam powierzchnia uprawy roślin transgenicznych sukcesywnie rośnie. W zeszłym sezonie wynosiła 40,3 mln ha.

W Europie uprawę roślin GMO prowadzi się na niewielkim areale. Wszak Unijne prawo dopuszcza uprawę niektórych odmian roślin transgenicznych, lecz ostateczną decyzję w tym zakresie pozostawiła KE do rozpatrzenia krajom członkowskim.

Obecnie we UE uprawia się jedynie kukurydzę Bt (odporną na żerowanie gąsienic omacnicy prosowianki) w pięciu krajach: Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Czechach oraz Słowacji. Łączna powierzchnia tej uprawy wynosiła w 2013 r. 148 tys. ha. Jest to areał o 15 proc. większy niż w 2012 r.