We wtorek 12 lutego sesję rozpocznie Forum Młodych Naukowców o godz. 16.00 w Hotelu Novotel Centrum, w Poznaniu. W tym samym czasie odbędzie się także Forum Nauka- Praktyce. Dyskusja ma dotyczyć m.in. wyzwań regulacyjnych UE dla dostępności środków ochrony roślin w Polsce oraz problematyki w integrowanej ochronie i produkcji kukurydzy.

Oficjalne otwarcie 59. Sesja Instytutu Ochrony Roślin - PIB jest w środę 13 lutego, o godz. 10.00 w Hotelu Novotel Centrum. W uroczystości uczestniczyć ma Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Panel wykładów i dyskusji zaczyna się od godz. 14.30 i trwać będzie do godz. 18.30. Tematy dotyczyć będą bezpieczeństwa żywności i środowiska oraz herbologii. Wieczorem obędzie się sesja posterowa.

14 lutego do godz. 13: 00 kontynuowana będzie sesja posterowa oraz wykłady. Tematyka dotyczyć będzie badań naukowych i ryzyka fitosanitarnego, integrowanej ochrony roślin. Mowa będzie także o metodach biologicznych, rolnictwie ekologicznym i zoologii.