Uroczyste świętowanie rozpoczęło się 17 lutego podczas otwarcia tegorocznej, już 51 sesji naukowej. - Instytut cały czas się rozwija, prowadzimy szereg badań, które wspierają polskie rolnictwo - mówi dyrektor placówki prof. Marek Mrówczyński.

Jakie są losy IOR? W styczniu 1951 roku, uchwałą Rady Ministrów został utworzony Instytut Ochrony Roślin, a zwierzchni nadzór nad nim sprawować miał minister rolnictwa. Pierwszą siedzibą władz nowo powstałego Instytutu były Puławy, ale już w 1952 roku przeniesiono dyrekcję do Warszawy. Oddziały IOR utworzono w Bydgoszczy, Wrocławiu, Gorzowie, Pszczynie (od 1955 r. przeniesiono Pracownię do Sośnicowic k/Gliwic), Regułach k/Warszawy (uruchomiona w 1953 r.) i w Poznaniu, gdzie w 1953 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej placówki naukowej. Oddział w Regułach k/Warszawy został po kilku latach przekazany Instytutowi Warzywnictwa.

Na dyrektora IOR powołano mgr Zdzisława Dąbrowskiego. Kolejnym dyrektorem w latach 1955-1956 była Klementyna Stępniewska, a od jesieni 1956 roku do końca 1988 kierował Instytutem prof. Władysław Węgorek, który po przejściu na emeryturę w 1988 roku przekazał kierowanie Instytutem prof. Stefanowi Pruszyńskiemu. Prof. Pruszyński podczas obchodów 60-lecia IOR PIB został specjalnie uhonorowany za zasługi na rzecz polskiej ochrony roślin. Od roku 2007 dyrektorem placówki jest prof. Marek Mrówczyński.