Tematem przewodnim sesji będzie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin” (IYPH 2020), którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Głównym przesłaniem rezolucji jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofagów powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu narodów.

Poniżej prezentujemy film, w którym prof. Mrówczyński szczegółowo omawia problemy, które będą poruszane podczas konferencji i które w sposób bezpośredni dotykają samych rolników.

Po pierwsze będzie na niej omawiany problem odporności, gdyż zmniejszająca się liczba środków ochrony roślin w Unii Europejskiej, a tym samym mniejsza też ilość grup chemicznych to prosta droga do powstawiania odporności. – Odporność to są pieniądze. Środki działają gorzej, trzeba podwyższać dawki do poziomów maksymalnych – wylicza ekspert.

Po drugie podczas sesji odbędzie się też Forum Nasienne, które IOR przygotował razem z Polską Izbą Nasienną. Będzie na nim m.in. mowa o odporności odmian na choroby i szkodniki.

- Podczas otwarcia spotkania będzie też dużo mowy o klimacie. Klimat się zmienia, w tym roku nie ma zimy, dlatego trzeba też zmienić programy ochrony roślin ozimych, bo ochrona powinna być nakierowana na jesień. Choroby i szkodniki, które występowały w Basenie Morza Śródziemnego idą w kierunku Bałtyku – dodaje prof. Marek Mrówczyński.

Na sesji IOR dużo też będzie tematów poświęconych pszczołom. Zostaną przedstawione wyniki badań mówiące o tym, że w Polsce wcale nie ma problemu z zatruciami tych owadów, wbrew medialnej nagonce. Będzie też temat związany z pozostałościami środków ochrony roślin i niebezpiecznymi mikotoksynami.

Portal farmer.pl i miesięcznik Farmer są patronami medialnymi wydarzenia.