Sumi Agro Poland już od pięciu lat realizuje kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie owadów zapylających oraz zagrożeń dla bytowania tych owadów na terenie agrocenoz. Co roku, producenci owoców oraz plantatorzy rzepaku mają możliwość otrzymania od firmy gniazd i kokonów murarki ogrodowej – głównej „bohaterki” akcji. Dzięki temu, wielu rolników i ogrodników samodzielnie prowadzi hodowlę tej pszczoły dla potrzeb zapylania własnych upraw.

Producenci rolni i ogrodnicy mają również okazję zapoznania się z pracą tych owadów w Centrach Murarkowych, które pełnią funkcję ośrodków pokazowych. W nich firma Sumi Agro Poland organizuje spotkania ze specjalistami, udzielającymi szczegółowych informacji o hodowli, biologii i ochronie murarki ogrodowej.

„Akcja cieszy się ogromnym i stale rosnącym zainteresowaniem, nie tylko producentów rolnych i ogrodniczych, ale także osób nie związanych z branżą. W tym sezonie rozszerzyliśmy zasięg kampanii o nowy segment – szkoły rolnicze,” – mówi Urszula Filipecka, dyrektor marketingu Sumi Agro Poland. – „V edycja programu, oprócz kontynuacji już sprawdzonych działań, ma dodatkowy charakter edukacyjny związany z przekazywaniem wiedzy na temat znaczenia owadów zapylających uczniom szkół rolniczych. To właśnie oni w przyszłości będą prowadzić produkcję rolną lub ogrodniczą i to od nich w dużej mierze będzie zależeć czy produkcja ta będzie chronić owady zapylające.”

W kampanię włączyły się trzy szkoły ponadgimnazjalne, o profilu ogrodniczo-rolniczym, zlokalizowane w Jasieńcu (woj. mazowieckie), Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) oraz w Sichowie (woj. świętokrzyskie). 

W ramach V edycji akcji „Budujemy populację owadów zapylających®” zostaną zorganizowane dwa spotkania edukacyjne w Centrach Murarkowych, z których jedno zlokalizowane jest w sadzie jabłoniowym, drugie z kolei w sadzie czereśniowym. Pierwsze odbędzie się 9 czerwca w Jasieńcu, drugie miesiąc później, 9 lipca w czasie VI Letnich Pokazów Czereśniowych w Dańkowie k. Białej Rawskiej.