Hasło wiodące tegorocznej Konferencji Ochrony Roślin brzmiało: „Nowe strategie ochrony roślin” i było związane bezpośrednio z tematyką poruszaną w dwóch strategiach: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”.

10 lutego podczas otwarcia konferencji, wystąpili: Marek Mrówczyński, Dyrektor IOR – PIB, Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w MRiRW, Giuseppe Stancanelli, przedstawiciel EFSA Parma oraz Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

W drugiej części dnia swoje prelekcje wygłosili ponadto: Michał Rzytki, Dyrektor Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej MRiRW, Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW, Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor, GIORiN Warszawa, Katarzyna Floryanowicz-Czekalska, GIS Warszawa.

Zaprezentowano także serię jubileuszowych znaczków pocztowych wydanych przez Pocztę Polską z okazji 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin, przekazano informację o odznaczeniach państwowych i resortowych przyznanych osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju polskiego rolnictwa. Z okazji 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin – PIB uczestnicy wysłuchali także wykładu przybliżającego historię Instytutu, jego wkład w rozwój polskiego rolnictwa oraz w upowszechnianie dokonań naukowych w praktyce rolniczej.

Zaprezentowano także serię jubileuszowych znaczków pocztowych wydanych przez Pocztę Polską z okazji 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin Fot. IOR-PIB
Zaprezentowano także serię jubileuszowych znaczków pocztowych wydanych przez Pocztę Polską z okazji 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin Fot. IOR-PIB

Tego dnia odbyły się także dwa panele dyskusyjne: Panel PIORiN „Innowacje w urzędowej kontroli dla rozwoju rolnictwa i sektora rolno-spożywczego” oraz panel „Metody biologiczne”.

Obrady 11 lutego zapoczątkowała sesja posterowa – 80 interesujących posterów zostało zaprezentowanych w całości online. Następnie rozpoczął się cykl wykładów, które obejmowały m.in. takie tematy, jak: „Wybrane zagadnienia Programu Wieloletniego IOR – PIB na lata 2016‒2020”, Herbologia, Fitopatologia, Entomologia. Odbyły się także dwa fora dyskusyjne: Forum Nauka ‒ Doradztwo ‒ Praktyka „Wspomaganie decyzji w ochronie roślin rolniczych i ogrodniczych“ oraz Forum Ekologia „Strategie KE a ochrona roślin w produkcji ekologicznej“.

Piątek, 12 lutego, był dniem poświęconym referatom. W programie znalazły się: Forum Adiuwantów „Adiuwanty drogą do redukcji chemii w ochronie roślin” oraz Forum Nasienne „Hodowla i wykorzystanie odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne”, które zakończyły się ciekawą, burzliwą dyskusją.

Ostatnim punktem programu tegorocznej Konferencji Ochrony Roślin było podsumowanie wydarzenia, które zaprezentował prof. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Podsumowując jubileuszową Konferencję Ochrony Roślin – 61. Sesję Naukową IOR  PIB, prof. dr hab. Marek Mrówczyński podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym naukowym wydarzeniu, za liczne wystąpienia i konstruktywne dyskusje. Podkreślił, że ogromnym wyzwaniem organizacyjnym była realizacja Sesji w formule online.


– Sytuacja epidemiczna zmusiła nas do wdrożenia nowych rozwiązań i do organizacji Konferencji online. Okazuje się, że świat nauki jest gotowy na tego rodzaju spotkania i chętnie bierze udział także w dysputach zdalnych. Dlatego w przyszłorocznej edycji rozważymy formę mieszaną. Mamy bowiem nadzieję, że epidemia się skończy i będziemy znów mogli się spotkać na wykładach, ale i podczas rozmów kuluarowych, na 62. Sesji Naukowej IOR – PIB, na którą zapraszam w dniach 16-18 lutego 2022 roku – podsumował prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

W najbliższych dniach na kanale YouTube Instytutu Ochrony Roślin zostaną udostępnione materiały filmowe z Konferencji. Sukcesywnie będziemy także publikować najciekawsze informacje przedstawiane podczas tego wydarzenia.