Obecnie wystepują optymalne warunki pogodowe dla rozwoju zgnilizny twardzikowej. Bardzo często zarodniki workowe są uwalniane z apotecjów w okresie kwitnienia rzepaku. Płatki stanowią doskonałą pożywkę do rozwoju grzyba a opadając pozostają na liściach i zarodniki mogą przerastać do rośliny. Dlatego też optymalnym terminem zastosowania fungicydu jest faza początku kwitnienia.

Okres kwitnienia rzepaku trwa od 3 do 6 tygodni. Termin zabiegu i wybór fungicydu a szczególnie jego długotrwałe działanie ochronne ma istotny wpływ na ograniczenie porażenie roślin.

Wyniki doświadczeń polowych wskazują wyraźnie, że AcantoŸ 250 SC można z powodzeniem stosować w dawce 1 l/ha wcześnie, w fazie na początku kwitnienia, co dodatkowo powoduje mniejsze straty, w związku z wykonaniem przejazdu w łanie gdy rośliny są niższe. Dzięki dużej zawartości uznanej i sprawdzonej pikoksystrobiny uzyskujemy długotrwały efekt ochrony roślin. Dodatkowo pikoksystrobina pozytywnie wpływa na procesy fizjologiczne, wzrost i rozwój roslin rzepaku poprzez optymalizację wykorzystania azotu oraz wody.

Gdy zabieg ochronny fungicydem jest wykonywany w fazie opadania pierwszych płatków możliwe jest obniżenie dawki AcantoŸ do 0,6 l/ha z dodatkiem fungicydu triazolowego.

AcantoŸ 250 SC jest to obecnie jedyny fungicyd na rynku, który odpłaca zwyżką plonu pokrywającą koszty preparatu nawet w warunkach niskiej presji choroby. Nie ma zatem niebezpieczeństwa przeinwestowania. Dlatego AcantoŸ 250 SC można śmiało polecać na każde warunki.