Adiuwanty stosuje się łącznie ze środkami ochrony roślin (głównie herbicydami) przede wszystkim dla osiągnięcia większej skuteczności zwalczania chwastów i poszerzenia spektrum działania w odniesieniu do chwastów średnio wrażliwych na herbicyd. Łączne stosowanie herbicydów z adiuwantami pozwala też często zmniejszyć dawkę preparatu - substancji czynnej i jeśli adiuwant jest już wskazany w zaleceniu to wielkość zmniejszenia s.a. jest już ujęta w etykiecie stosowania. Jednocześnie obniżenie dawki nie wpływa na zmniejszenie skuteczności środka. Zatem przy dodatku adiuwanta istnieje możliwość obniżenia dawki średnio o 20-30 proc do nawet 50 proc., np. herbicydu pod warunkiem, że chwasty nie występują w dużym nasileniu i zabieg nie jest wykonywany w opóźnionym terminie, tzn. chwasty muszą być w odpowiedniej fazie do oprysku. Ważna też jest temperatura wykonywania oprysku dla skuteczności działania środków.

Adiuwanty zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy, zwiększają retencję czyli wpływają na wzrost ilości i wydłużają czas zatrzymania środka na powierzchni rośliny, zwiększają absorpcję - wchłanianie składnika.

Adiuwantami, które wspomagają działanie środków ochrony roślin są surfaktanty, oleje mineralne i roślinne oraz związki mineralne i niektóre sole nieorganiczne, a w szczególności te, które zawierają w swojej budowie kation NH4+