• Jak skutecznie zwalczać chwościka buraka?
  • Czy adiuwanty oraz dodatek miedzi mogą wzmocnić efekt ochrony?

W dniu 29 września w okolicy Torunia na polach produkcyjnych Pana Michała Damsa z burakiem cukrowym odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Agromix. Przeprowadzone tam zostało przez naukowców Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu (TSD Toruń), doświadczenie ścisłe polegające na wytypowaniu najbardziej skutecznego i ekonomicznie uzasadnionego programu herbicydowego oraz fungicydowego.

Na miejscu naukowcy grupa dziennikarzy oraz osoby ściśle związanych z branżą cukrowniczą mogła zaobserwować efekty skuteczności wielu badanych tam rozwiązań.

Trudna ochrona przed chwościkiem

W badanych programach ochrony widnieją nie tylko klasyczne fungicydy. Do zabiegów wprowadzono także kontaktowo działającą miedź (wysokoskoncentrowany nawóz w formie wodorotlenku miedzi) oraz serię adiuwantów z gamy Premium, dostępne w ofercie firmy Agromix.

Na poletkach wykonano kilkanaście kombinacji ochrony. Wszystkie wykonane w 4 powtórzeniach. Najbogatszy składał się z zabiegu prewencyjnego (nawóz miedziowy z adiuwantem Atpolan 80 EC Premium (ma on za zadanie wbudować wodorotlenek miedzi w warstwę mikrofilmu olejowego, uniemożliwiającego zmycie miedzi przez deszcz i rosę) i opierał się na trzech zabiegach fungicydowych wykonywanych w odstępach około 3-4 tygodniowych. Dla podwyższenia skuteczności zabiegów zastosowano dodatek adiuwanta Lewar pH- Fungi Premium w dawce 1,25 l/ha.

Złożony program ochrony bazujący na fungicydach, adiuwantach oraz działającej kontaktowo miedzi. Fot. A. Kobus
Złożony program ochrony bazujący na fungicydach, adiuwantach oraz działającej kontaktowo miedzi. Fot. A. Kobus

 

Na plantacji rozwój chwościka także sztucznie prowokowano (by różnice w skuteczności ochrony przed nim były bardziej wyraźne). Na doświadczeniu pojawiły się także poletka, gdzie program ochrony bazował na 3 zabiegach fungicydowych, łącznie z miedzią oraz adiuwantem, ale dawki fungicydów były obniżone o 20 proc.

Dobrze dobrany adiuwant może pozwolić na obniżenie dawek fungicydów, co jest zgodne z założeniami Zielonego Ładu Fot. A. Kobus
Dobrze dobrany adiuwant może pozwolić na obniżenie dawek fungicydów, co jest zgodne z założeniami Zielonego Ładu Fot. A. Kobus

-Takie działanie są zgodne z założeniami Zielonego Ładu i ideą zmniejszania chemizacji w rolnictwie – tłumaczono na spotkaniu.

Jak to wyglądało w praktyce?

- Zabieg prewencyjny (wyprzedzający pojawienie się chwościka) został wykonany miedziowym nawozem dolistnym już 26 czerwca na tzw. zdrowe liście. Pierwszy typowy zabieg fungicydowy został zaaplikowany 10 lipca, drugi 3 sierpnia a trzeci 27 sierpnia – mówił podczas spotkania dr Dariusz Górski z TSD w Toruniu należącej do IOR-PIB w Poznaniu.

Adiuwanty wzmacniają efekt ochrony

Jak wspomniano wcześniej głównym badanym adiuwantem w doświadczeniach z ochroną fungicydową był Lewar pH- Fungi Premium. To wielofunkcyjny adiuwant dedykowany dla fungicydów mający właściwości aktywujące i modyfikujące. Zakwasza on ciecz opryskową do poziomu zapobiegającego rozkładowi hydrolitycznemu stosowanych fungicydów. Ponadto likwiduje ujemne oddziaływanie kationów wapnia i magnezu na aktywność fungicydów, obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej i zwiększa retencję (zatrzymanie) kropel cieczy opryskowej na powierzchni. Tym samym zmniejsza zmywanie fungicydów przez opady deszczu i obfitą rosę i jednocześnie zapobiega szybkiemu wysychaniu kropel z chronionej powierzchni roślin dzięki właściwościom humektacyjnym. Adiuwant ma wbudowany także Anty-dryft, który ogranicza znoszenie kropel opryskowych poza teren chroniony.

- Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych adiuwantów o wielokierunkowym działaniu. Jednak, żeby pokazać pełne działanie naszych produktów wspólnie ze ST w Toruniu badamy kompleksowe programy ochrony buraków cukrowych. Ostatecznie, plantator poza adiuwantem otrzymuje kompleksowy program zwalczania chwastów i chorób. Jest on rzetelnie przebadany przez kilka sezonów. Dlatego, nasi klienci maja pewność, że otrzymują technologię uprawy z górnej półki, a przy okazji spełniają zalecenia Zielonego Ładu - powiedział Adam Wachowski - doradca agrotechniczny Agromixu

Miedź w ochronie przed chwościkiem

Zastosowana miedź może wzmocnić skuteczność zastosowanego programu ochrony przed chwościkiem – pokazano na spotkaniu. Ponadto miedź działa zabójczo na zarodniki. Co więcej nie znaleziono izolatów odpornych na działanie preparatów miedziowych. Póki co programy bazują na wodorotlenku miedzi. Docelowo sprawdzane są także inne formulacje i jest duża szansa, że inne jej formy pojawią się w nowo opracowywanych, jeszcze bardziej skutecznych programach ochrony.

Wprowadzenie nowych formulacji miedzi do programu ochrony ma jeszcze bardziej podnieść jego skuteczność Fot. A. Kobus
Wprowadzenie nowych formulacji miedzi do programu ochrony ma jeszcze bardziej podnieść jego skuteczność Fot. A. Kobus

Na kontroli chwościk się panoszył

Oczywiście największą infekcje chwościkiem można było zanotować na obiektach kontrolnych (bez ochrony). Tam chwościk zniszczył całkowicie najstarsze liście, pozostały jedynie nowe odrosty młodych liści, które również zaatakowane był chwościkiem. Na poletkach chronionych oczywiście presja była mniejsza. 

Na obiektach kontrolnych na skutek silnej presji chwościka burak stracił większość ulistnienia Fot. A. Kobus
Na obiektach kontrolnych na skutek silnej presji chwościka burak stracił większość ulistnienia Fot. A. Kobus

To już kolejny rok doświadczeń ścisłych. Doświadczenie było tuż przed zbiorem. Na tegoroczne wyniki plonowania oraz zawartości cukru w korzeniach musimy jeszcze poczekać. Jak tylko będą ogólnodostępne podzielimy się nim z Państwem na łamach portalu farmer.pl