Pest Aut myje i neutralizuje pozostałości pestycydów w opryskiwaczach.

- Resztki cieczy myjącej z opryskiwacza można wylać na nieużytki, nawet do rowu - powiedział Julian Kulczyński szef fimry Obrol. 

Jak zauważył Julian Kulczyński, wyrózniony preparat jest jedynym oferowanym na rynku. 

Preparat jest dostępny w 2; 5 i 10 litrowych bańkach. Na każde 100 litrów wody użytej do płukania stosuje się 0,5 l Pest Aut. 

Koszt pół litra preparatu wynosi 4 zł zauważył szef firmy Obrol. 

Dotychczas firma sprzedała ok. 20 tys. litrów preparatu.