Jak działa system zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin? Jakie opakowania można zwracać do tego systemu, a jakich nie? I najważniejsze - ile to kosztuje? 

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w filmie.