Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność. Produkuje żywność, która ma być bezpieczna i wysokiej jakości. Dobór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin, musi być zatem oparty na specjalistycznej wiedzy. Wiedza ta ma mu pomagać w stosowaniu środków ochrony roślin w sposób prawidłowy i zgodny z prawem.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od lat edukuje i prowadzi szereg szkoleń ułatwiających rolnikom dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk.

Rusza właśnie „Akademia PSOR”
. Są to filmy szkoleniowe, z których rolnicy dowiedzą się przede wszystkim:

1.     jak kupować środki ochrony roślin, aby nie stracić plonu, pieniędzy i odbiorców?

2.     jak dbać o zdrowie swoje i bliskich w trakcie pracy ze środkami ochrony roślin?

3.     jak nie wyrzucić żywej gotówki do kosza (wraz z opakowaniami po środkach ochrony roślin)?

4.     jak mówić o rolnictwie i stosowaniu środków ochrony roślin w świecie mediów społecznościowych?

PSOR od wielu lat prowadzi szkolenia w formie tradycyjnej, edukując rolników oraz studentów rolnictwa. Stowarzyszenie zapewne wróci do bezpośrednich i regularnych spotkań. Tymczasem będzie można korzystać z propozycji materiałów video.

„Akademia PSOR” pojawiać się będzie sukcesywnie na następujących kanałach: