W tym roku szczególnie widoczne spękania wzdłuż łodyg (fot 1.) będą potęgować narastające zagrożenie chorobami, głównie zgnilizną twardzikową czy szarą pleśnią.

Stąd nieunikniona potrzeba mocnego wsparcia roślin rzepaku ochroną fungicydową w okresie kwitnienia i dojrzewania. Konieczne jest zarówno szybkie działanie interwencyjnie, aby zabezpieczyć miejsca infekcji chorób w spękanych łodygach, jak i zapobiegawcze, aby zabezpieczyć przyszłe łuszczyny przed szarą pleśnią czy czernią krzyżowych. Bardzo ważnym elementem skuteczności ochrony rzepaku przed tymi chorobami jest prawidłowy dobór preparatu.

Zarówno szybkie jak i długotrwałe układowe działanie zapewni Amistar Xtra.

Połączenie dwóch substancji aktywnych: azoksystrobiny i cyprokonazolu idealnie wpisuje się w system ochrony przez wiele tygodni - od początku kwitnienia aż po zbiór. Amistar Xtra daje pewność wysokiej skuteczności nawet dla bardzo podatnych odmian przy uproszczonym płodozmianie, gdzie rzepak niejednokrotnie przychodzi co dwa lata.

Widoczny gołym okiem efekt zieloności (fot. 2) wpływa na procesy fizjologiczne, co przekłada się na najwyższy plon, nawet w latach, kiedy oznak chorobotwórczych jest mniej. Istotny jest wówczas wzrost masy tysiąca nasion, bowiem roślina do ostatnich dni wegetacji nalewa nasiona i łuszczyny, dając zawsze wysokie plony.

Amistar Xtra ma wpływ na mniejsze pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dzięki działaniu substancij aktywnych - azoksystrobina i cyprokonazol - łuszczyny są bardziej elastyczne, zdrowe i mniej podatne na pękanie podczas dojrzewania.

Rekomendowana dawka: 0,8-1,0 l/ha

Okres stosowania: od fazy początku kwitnienia rzepaku (BBCH 61) do końca kwitnienia (BBCH 69)