- W sytuacji niepewności związanej z bezpieczeństwem żywnościowym oraz jednoczesną koniecznością wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne jest szybsze wdrożenie polityki rolnej w obszarze rolnictwa zrównoważonego. Ten model rolnictwa jest jedyną alternatywą zapewniającą odporność sektora rolno-spożywczego oraz zachowanie optymalnej ekonomicznie i ilościowo produkcji rolnej, przy jednoczesnym wypełnieniu celów środowiskowych i klimatycznych, jakie Komisja Europejska postawiła przed rolnikami i całym sektorem rolno-spożywczym – napisano w komunikacie prasowym.

Rolnictwo zrównoważone rozwiązaniem na problemy z bezpieczeństwem żywności?

Jak dodano, wielu polskich i europejskich rolników stosuje już zrównoważone praktyki rolne, a polscy i europejscy konsumenci oczekują, że produkty spożywcze, jakie są dostępne w sprzedaży, będą pochodziły z wiarygodnych źródeł, które gwarantują zrównoważony charakter produkcji.

- Na razie jednak brakuje jasnych wytycznych Komisji Europejskiej w sprawach tak podstawowych jak: ogólnoeuropejska definicja rolnictwa zrównoważonego, lista standardów i praktyk rolniczych uznawanych za zrównoważone, czy jasnych oznakowań produktów pochodzących z takich upraw i hodowli. Zdefiniowanie i wsparcie modelu rolnictwa zrównoważonego jest kluczowe w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz zabezpieczenia wydajności produkcji rolnej, szczególnie mając na uwadze kryzys związany z wojną w Ukrainie. Produkcja ekologiczna, choć odgrywa ważną rolę w transformacji zrównoważonego systemu żywnościowego, nie jest w stanie zapewnić produkcji żywności na większą skalę i jest związana z wyższymi kosztami produkcji – czytamy.

- Przyjęcie Planu Działania dla rolnictwa zrównoważonego, przyniesie duże korzyści nie tylko dla środowiska i klimatu, ale także dla konsumentów i producentów rolnych – podkreśla Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

W jej opinii, ważne jest również, aby w pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów i ochrony bioróżnorodności, uwzględnione zostały założenia strategii „od pola do stołu” oraz na rzecz bioróżnorodności − proporcjonalnie i odpowiednio do warunków danego kraju członkowskiego.

Apel Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” został poparty przez Krajową Radę Izb Rolniczych, Federację Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Sadowników RP, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Polską Platformę Zrównoważonej Wołowiny.

Postulaty do KE

Apel adresowany jest bezpośrednio Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, a także do Janusza Wojciechowskiego, komisarz ds. rolnictwa KE.

Organizacje apelują wprost do Komisji Europejskiej o:

  • stworzenie Planu działania na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej żywności w Unii Europejskiej (analogicznie do produkcji ekologicznej),
  • wprowadzenie na poziomie unijnym oznakowania „Produkt rolnictwa zrównoważonego” (analogicznie do produkcji ekologicznej),
  • zapewnienie możliwość dopłat ze środków unijnych do kosztów certyfikacji rolnictwa zrównoważonego dla rolników,
  • w pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów i ochrony bioróżnorodności, uwzględnienie założeń strategii „od pola do stołu” oraz na rzecz bioróżnorodności proporcjonalnie i odpowiednio do warunków danego kraju członkowskiego.

Cała treść apelu w załączniku poniżej.