Działa w krajach Europy, Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Mimo pozyskania tak rozległych rynków podejmuje ekspansywne działania zwiększające nie tylko zasięg terytorialny, ale też ilość oferowanych produktów i zwiększenie ich udziału w rynku. W 2011 roku firma uzyskała 80% udziałów w FES, jednej z największych w Rosji firm dystrybuujących środki ochrony roślin, osiągając tym samym siedmioprocentowy udział w całym rynku rosyjskim.

W ostatnich tygodniach Arysta LifeScience powiązała się kapitałowo z Plant Impact Plc podpisując umowę na subskrypcję udziałów. Firma Plant Impact Plc to brytyjski lider na rynku rolnym, posiadający wiele innowacyjnych technologii w dziedzinie środków wspomagających uprawę roślin. Dzięki tej transakcji Arysta uzyskała udział w dwóch umowach handlowych. Pierwsza z nich dotyczy wykorzystania technologii PiNT, stanowiącej własność Plant Impact, na rynku Stanów Zjednoczonych, w tym zastosowanie jej na profesjonalnych polach golfowych.

Druga umowa dotyczy wykorzystywania kolejnej technologii - InCa na brazylijskim rynku ogrodniczym. Obie firmy zamierzają kontynuować badanie możliwości zastosowania tych technologii na wielu rynkach wschodzących - Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.